DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod

Vitajte na stránke predmetovej komisie ruského jazyka na GJAR!

Nájdete na nej príspevky, ktoré Vám pomôžu pri osvojovaní ruského jazyka, užitočné www adresy a iné zaujímavosti, ktoré budem priebežne dopĺňať.

Najnovšie informácie a zaujímavosti nájdete na stránke RCVK http://www.rcvkba.sk/index.php?lan=sk&page=rcvk

Stránka http://www.mattova.wbs.cz./ bude naďalej prístupná s pôvodným obsahom.

Vyučujúci ruského jazyka

Mgr. Marta Bystrianska

PhDr. Karin Pončáková

Mgr. Lukáčová Viera

Ciele vyučovania ruského jazyka

  • pripraviť našich žiakov na praktické používanie jazyka (pri ďalšom štúdiu, cestovaní, v práci a pod.)
  • rozvíjať jazykové zručnosti - ústny a písomný prejav, posluch a čítanie
  • dosiahnuť úroveň ovládania jazyka B1/B2

Pedagogická dokumentácia

Maturita

Okruhy maturitných tém (B1)

Okruhy maturitných tém (B2)

 

Používané učebnice

  • G8 – Klassnyje druzja
  • G4 – učebnica Klass 1 - 3
  • Pracovné listy Klett

Doplnková literatúra

  • časopisy Klassnyj žurnal, Vmeste
  • internet
  • iné aktuálne materiály

Projekty

http://www.gjar-po.sk/podweby/uspz/

http://edl.ecml.at/

https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej